Nieuws

Lees hier het laatste nieuws uit het netwerk.
Liever in je mailbox? Meld je via de knop aan voor de digitale nieuwsbrief.

Waarderend auditen vanuit wisselende perspectieven

Op 8 november jongstleden was het netwerk STOOM ’s middags te gast in het gemeentehuis van Nunspeet. Steeds door Marloes ingeleid, werden drie lezingen gegeven, die in het teken stonden van Waarderend Auditen, met als onderliggers: hoe bereik je betrokkenen en hoe zet je veranderingen in?

Lees meer »

Etten-Leur zet flinke stappen in organisatieontwikkeling

Eind maart 2017 heeft een zestal auditoren gedurende drie dagen de organisatieontwikkeling van Etten-Leur op de meetlat van het Overheidsontwikkelmodel gelegd. Nadat in 2013 bij het aantreden van de nieuwe gemeentesecretaris een organisatieberde 0-meting is uitgevoerd, kreeg het auditteam voor de 1-meting van 2017 de opdracht in beeld te brengen of de intertijd ingezette verbeteractie tot resultaat hebben geleid.

Lees meer »

Een terugblik op onze Themabijeenkomst over A3 plannen

Bij de meest recente bijeenkomst van ons Netwerk op 8 februari 2017 druppelden, naarmate de begintijd van de bijeenkomst naderde, kwaliteitscoördinatoren, auditoren, docenten in steeds groter getale binnen in de bovenzaal van het oude raadhuis van het gastvrije Etten–Leur.

Lees meer »

Reactie op de blog De A3 placemat en de ervaringen binnen netwerk STOOM

In zijn reactie op de A3 bijeenkomst geeft Hans van Gorkom in het eerste deel van zijn betoog een heldere analyse van de oorzaken waarom het A3 niet echt leidt tot verandering in strategie en/of cultuur.

In het tweede deel van zijn betoog geeft hij aan dat een weeffout in het stappenplan een van de oorzaken is waarom het A3 gedachtengoed niet echt werkt.

Lees meer »

De A3 placemat en de ervaringen binnen het netwerk STOOM

Tijdens de 2e bijeenkomsten van STOOM op 8 februari werd ingegaan op de ervaringen met A3 jaarplannen.

Los van het format, dan wel de inhoud, lijken er min of meer bekende problemen de kop op te steken. In die zin, dat het implementeren al jarenlang een zwak punt is bij de bedrijfsvoerings- en strategieontwikkeling van de lagere overheid.

Lees meer »